Volcanic Lightning ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด SIPA 2018

ความอลังการงานสร้างของ สายฟ้าภูเขาไฟ ที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด SIPA 2018 (Siena International Photo Awards 2018) ถ่ายทอดความงดงามของสายฟ้าจำนวนมากที่กำลังล้อมรอบการปะทุของภูเขาไฟ Calbuco ในประเทศชิลี  ผลงานของช่างภาพ Francisco Negroni
volcanic-lightning

สำหรับ Volcanic Lightning  นั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่ได้หาชมกันไดง่ายๆ และยังไม่มีคำตอบว่าทำไมถึงมีสายฟ้าเหนือปล่องภูเขาไฟที่กำลังปะทุ เนื่องจากปรากฏการณ์นี้อันตรายมาก ยากต่อการสำรวจและศึกษา มีข้อสันนิษฐานว่า เถ้าถ่านที่หนาแน่นประกอบไปด้วยอนุภาคที่หลากหลาย  ทั้งลาวา ไอน้ำ หรือเศษหิน รวมถึงก้อนน้ำแข็ง เมื่อเกิดการปะทะและเสียดสีกันอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ทำให้อนุภาคกลายเป็นประจุไฟฟ้า รวมถึงมีการแลกเปลีย่นประจุกันเหมือนกับการเกิดฟ้าสายฟ้าทั่วไปอีกด้วย

ดูสวยงามและน่ากลัวในเวลาเดียวกันว่าไหมครับ

ที่มา : MySci

แสดงความเห็น