นี่คือ Cucamelon หรือเรียกอีกชื่อว่า Melothria ดูต่อ »