ภาพสัตว์ลวดลายที่แปลกๆ ตัวนี้มีชื่อว่า Ribbon seal ดูต่อ »