คนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นในสิ่งที่เราใ […] ดูต่อ »