นี่คือ เพลี้ยลูกกวาด (Candy-striped leafhopper) ดูต่อ »