นี่คือเป็ดทะเลขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ทางซีกโลกเหนือ พวกมัน […] ดูต่อ »