ทุกๆ คนนั้นมักจะเกิดมาพร้อมกับความสามารถ ความชอบ ความถน ดูต่อ »