คนเราเมื่อเข้าเลข 4 อะไรก็ดูจะโรยราไปไม่น้อย ทั้งร่างกา ดูต่อ »