ถึงแม้ว่างวดที่ผ่านมาจะให้เลขเด็ดไม่เข้าเหมือนเดิมสำหรั […] ดูต่อ »