หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีตัวเลขในลักษณะเดียวกันถูกปล่อยออ […] ดูต่อ »