คนเราเลือกเกิดไม่ได้ หลายคนนั้นอาจจะเคยตัดพ้อคำนี้เมื่อ […] ดูต่อ »