ที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือวัวที่มีความสุดยอดของเขา […] ดูต่อ »