ที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือ Jackal food (Hydnora ดูต่อ »