ที่เห็นกันนี้ไม่ใช่หอยแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่า […] ดูต่อ »