นี่คือ ประติมากรรมรูปปั้นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใ […] ดูต่อ »