นี่คือหนึ่งในต้นเบาบับ (Baobab) ที่มีอายุมากที่สุด ในปั ดูต่อ »