นี่คือดอกไม้ที่มีชื่อว่า Yulan magnolias ย้ำว่าดอกไม้ ดูต่อ »