ความลงตัวมบูรณ์แบบนั้นไม่ได้มีแค่สิ่งที่คนเราสร้างหรือพ […] ดูต่อ »