Ponsa Mintra ตัวเป็นฉลามหัวเป็นกระเบน

นี่คือ ปลาโรนัน (Guitarfishes)  ปลาที่มีรูปร่างคล้ายฉลาม แต่ส่วนหัวของมันกลับแบนแหลมเหมือนกับปลากระเบน โดยนี่ถือเป็นรอยต่อของวิวัฒนาการระหว่างฉลามและปลากระเบน ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคจูราสสิกตอนต้น
ponsa-mintra
โดยลักษณเด่นคือมันจะมีปากอยู่ใต้ลำตัว สามารถพบได้ในเขตน้ำอุ่นและเขตร้อนทั่วโลก  ตัวโตเต็มที่อาจยาวได้ถึง 3 เมตร

ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น