Lion’s mane jellyfis แมงกระพรุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นี่คือ Lion’s mane jellyfish หรือ แมงกะพรุนแผงคอสิงโต เจ้าของสถิติ แมงกระพรุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความกว้างของตัวมันที่เมื่อแผ่ออกอาจกว้างได้ถึง 3 เมตร และยยาวได้ราว 37 เมตร เลยยทีเดียว
lions-mane-jellyfis
แมงกระพรุนชนิดนี้กระจายพันธุ์ในน่านน้ำแถบอาร์กติก มหาสมุทรแปซิฟิคเหนือ มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Cyanea capillata

ที่มา : สำรวจโลก
ภาพ : Derek Keats

แสดงความเห็น