Feather-horned Beetle ด้วงหนวดหวี

นี่คือด้วงพันธุ์พื้นเมืองที่พบได้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย  มีชื่อว่า Feather-horned Beetle ตัวสีเทาเข้มและมีลายจุดสีขาวเป็นด้วงขนาดเล็กลำตัวมีขนาดความยาวประมาณ 25 มิลลิเมตร
feather-horned-beetle
ลักษณะเด่นคือตัวผู้จะมีหนวดยยาวคล้ายกับหวี

ภาพ :  Jean and Fred/wikimedia
ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น