ยานพาหนะที่สุดในโลก รวมความเป็นที่สุดในโลกของยวดยานพาหนะบนโลกของเรา