เห็นแล้วหลอน ฝักพืชที่มีลักษณะคล้ายกะโหลกศีรษะ

นี่คือดอกไม้ในสกุล Antirrhinum เป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองในแถบยุโรป และแอฟริกาเหนือ  โดยมันจะออกดอกในช่วงฤดูร้อน ดอกนั้นมีสีสันที่สวยงาม แต่ที่แปลกก็คือฝักของมันจะมีลักษณะคล้ายกับกะโหลกศีรษะของมนุษย์
antirrhinum
ใครได้เห็นก็ต้องหลอนไปตามๆ กัน

ภาพ : kath_bar
ที่มา : สำรวจโลก

แสดงความเห็น